Fond ohrožených dětí

Oficiální logo Fondu ohrožených dětí

V roce 2014 se společnost PROFI-UNION spol. s r.o. (provozovatel E-shopu TOPENILEVNE.CZ) zapojila do programu na podporu dětí z Fondu ohrožených dětí. Příspěvek, který každý rok věnujeme na podporu tohoto programu tvoříte Vy, naši zákazníci. Díky Vám jsme schopni z každé objednávky přispět poměrnou částí na tento skvělý program.

 

Fond ohrožených dětí z.s. (FOD) je nevládní nezisková organizace na pomoc ohroženým dětem s pověřením k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Vznikl dne 2. dubna 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů. Sídlí v Praze 1, má působnost na území celé republiky a v současné době provozuje 22 regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci a sanaci rodin, 4 mediační centra pro řešení rozvodových sporů, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 124 míst a 35 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 510 míst
 

Fond ohrožených dětí pořádá od roku 1994 každoročně directmailingovou celonárodní dobročinnou sbírku, vždy o Vánocích a k Mezinárodnímu dni dětí. Jen díky této  sbírce a další velké podpoře veřejnosti se z malého občanského sdružení stala ve druhé polovině 90. let největší nestátní nezisková organizace na ochranu dětí u nás. Zatímco před sbírkou byl rozpočet FOD v řádu statisíců, čistý výtěžek již prvního (vánočního) kola celonárodní sbírky v roce 1994 přesáhl 11 milionů korun (vývoj příjmů a výdajů najdete zde). Výtěžek sbírky byl věnován na rozvoj pěstounské péče (bezúročné půjčky na zlepšení bytových podmínek velkých pěstounských rodin, nevratné příspěvky na výživu dětí zejména v případech, kdy pěstounům byly zastaveny dávky státní sociální podpory z důvodu slovenského státního občanství přijatého dítěte) a na vytvoření sítě regionálních poboček zaměřených na terénní sociální práci. V dalších letech byla sbírka použita na vybudování azylových domů pro rodiny s dětmi a na vytvoření sítě zařízení pro přechodnou rodinnou péči Klokánek. 
 

Nyní máme 680 zaměstnanců, přes 8 000 členů a víc než 300 tisíc dárců a přispěvatelů. Pokud jde o financování FOD, cca dvě třetiny činí prostředky  z veřejných zdrojů (státní příspěvek na děti v Klokánkách, dotace MPSV, krajů a obcí a tzv. individuální projekty krajů), cca třetinu rozpočtu pokrývají sbírka a další dary  veřejnosti, dědictví a příjmy z vlastní činnosti (nájmy v AD, přídavky na děti, příspěvky rodičů na pobyt v Klokánkách). V roce 2011 činily příjmy i výdaje FOD (včetně hotovosti v pokladnách středisek a čerpání kontokorentu a půjček) necelých 229 milionů korun. Bez sbírky a darů veřejnosti by nebylo možné čerpat ani prostředky z veřejných zdrojů, protože ty až na výjimky pokrývají jen část nákladů na projekt a navíc docházejí s několikaměsíčním zpožděním. Kromě toho je nelze využít na investice (rekonstrukce budov na azylové domy a Klokánky). A tak nebýt naší sbírky a další podpory veřejnosti, nebyly by ani azylové domy FOD ani Klokánky. Za tuto podporu a za každý dar a příspěvek proto mnohokrát děkujeme!
 

Naše další aktivity a výsledky v dalších letech najdete na oficiálních stránkách FOD.cz