Detektor pro LPG, zemní plyn a svítiplyn T387

Detektor pro LPG, zemní plyn a svítiplyn T387
Doporučená cena výrobcem s DPH520 Kč
Ušetříte104 Kč 20 %
Vaše cena s DPH416 Kč
Vaše cena bez DPH344,00 Kč
Dostupnost:
Nedostupné
Kód0035513
Kód výrobceT387
Záruka24 měsíců
Popis a technické parametry

Hlásič výskytu hořlavých plynů

Hlásič je vybaven čidlem plynu které detekuje unikající plyn netěsnostmi v domácnosti. Pokud koncentrace unikajícího plynu dosáhne přednastavené hodnoty, zazní optický i zvukový signál. Pokud koncentrace klesne pod nastavenou hodnotu, signalizace se zastaví. Tak se předejde případným ztrátám na zdraví a majetku jedovatými zplodinami, výbuchem a požárem způsobeným netěsnostmi unikajícím plynem .

Vlastnosti:
- Hlásič je vybaven kvalitním polovodičovým čidlem
- je řízen výkonným CPU a vybaven SMT technologií
- optická a zvuková signalizace
- číslicový LED displej zobrazuje okamžitou koncentraci unikajícího plynu
- tři indikační LED: “POWER“ (zapnuto), “STATE“ (stav) , “ALARM“

Technický popis:
- Detekovaný plyn: LPG, zemní plyn, svítiplyn
- Napájení: 230V/50Hz
- Nastavení signalizace: LPG: 0.1~ 0.5%; zemní plyn: 0.1~ 0.3%; svítiplyn 0.1~ 0.5%
- Hlasitost alarmu:≥85dB
- Teplota prostředí: -10°C~50°C při rel. vlhkosti <97% RH
- Teplota skladování: -25°C~55°C

Poznámky k instalaci:
- Hlásič by měl být umístěn tak, aby byl stále v dohledu a aby jej bylo možno otestovat.
- Hlásič by měl být umístěn v prostorech s plynovými spotřebiči a kde je možný únik plynu.
- Během instalace přísně dbejte, aby hlásič nebyl vystaven vibracím, pádu nebo nárazům,
  mohlo by dojít k jeho poškození.
- Hlásič by neměl být instalován v blízkosti výskytu výfukových plynů.
- Neinstalovat v místech dobře větraných nebo v silném proudění vzduchu.
- Hlásič by neměl být stíněn jinými objekty.
- Hlásič by neměl být instalován vedle vibrujících objektů jako např. lednička, pračka apod.

Návod k použití:

1. Zahřívání:
Po připojení k síti se hlásič ozve zvukem didi a červeně se rozsvítí a zhasne stavová LED, na LED displeji bliká “-“, po asi dvou minutách se zobrazí koncentrace plynu, a stavová LED svítí zeleně. Hlásič je v provozu.
Poznámka: pokud je napětí sítě v pořádku, vždy svítí zelená LED “POWER“.

2. Detekce:
Po zahřátí je hlásič připraven k detekci. Pokud se v okolí vyskytuje koncentrace plynu:
- pak se na displeji zobrazí 0,1,2 a stavová LED svítí zeleně;
- nebo se na displeji zobrazí 3~9, rozsvítí se stavová LED žlutě a ozve se zvuk pomalého di… di
  signalizující koncentraci v rozmezí 3~5 a nebo zvuk rychlého dididi pokud je koncentrace v rozmezí 6~9;
- když je na displeji A, stavová LED se rozsvítí červeně a červená “ALARM“ LED svítí.
  Pokud koncentrace plynu klesne pod přednastavenou hodnotu, hlásič se vrátí do normálního provozního stavu.

POZOR
Tento hlásič výskytu hořlavých plynů je určen pouze pro domácnosti, nesmí být umístěn v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých kapalin, plynů nebo hořlavých prachů.
T387 není zabezpečovací zařízení a hlasitost jeho signalizace je omezena. Slouží pouze k upoutání pozornosti a nezaručuje absolutní bezpečnost. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jeho používání.

Nejprodávanější zboží v kategorii
1
Honeywell CO Alarm XC100-CS Detektor oxidu uhelnatého
Skladem 5 ks
1 330 Kč1 099,50 Kč bez DPH
2
Honeywell CO Alarm X70-CS Detektor oxidu uhelnatého
Skladem 9 ks
1 139 Kč941,25 Kč bez DPH

Fond ohrožených dětí
Facebook