Rojek A 25 - pravý Kotel na tuhá paliva

Rojek A 25 - pravý Kotel na tuhá paliva
Rojek A 25 - pravý Kotel na tuhá paliva
Rojek A 25 - pravý Kotel na tuhá paliva
Rojek A 25 - pravý Kotel na tuhá paliva
Rojek A 25 - pravý Kotel na tuhá paliva
Doporučená cena výrobcem s DPH95 469 Kč
Ušetříte18 139 Kč 19 %
Vaše cena s DPH77 330 Kč
Vaše cena bez DPH63 909 Kč
Dostupnost:
Skladem u dodavatele
Kalkulačka splátek: spočítat
Kód0039660
Kód výrobce1 024 002
VýrobceRojek
Výkon 28 kW
Záruka6 let
Typ dopravy: Velkoobjemová
Popis a technické parametrySpecifikaceKotlíková dotace

ROJEK A 25 a ROJEK A BIO 25 - pravý
Teplovodní kotel s automatickou dodávkou paliva

Je předurčen k vytápění obytných i komerčních objektů, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW, Regulovatelný výkon kotle je 7,2 – 28 kW.
Kotel je určen pro automatické spalování hnědého uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4 – 25 mm nebo dřevních pelet o průměru 6 – 10 mm (nejvhodnější je používat kvalitní bílé dřevní pelety, ale možno pro tento typ hořáku použít i pelety s přídavkem kůry nebo agropelety).

V kotlích je použita zcela nová a ojedinělá koncepce retortového hořáku ROJEK, která zajišťuje lepší provozní parametry celého kotle.
Retortový hořák ROJEK 25 a ROJEK 25 BIO je instalován do spodní části kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do retorty a na rošt. Šnek je uložen na obou koncích pro lepší vedení paliva a konec šneku pod retortou je upraven tak, aby palivo bylo co nejlépe vytlačováno na kruhový rošt kde dochází k jeho co nejdokonalejšímu spalování. Kruhový rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je vháněn vzduch ventilátorem s modulovanými otáčkami dle požadavků z regulace kotle. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Vzduch je možno dávkovat i dvěma nastavitelnými přívody vzduchu přímo do oblasti kruhového roštu z vrchní části pro co nejlepší nastavení účinnosti spalování použitého paliva.

Hlavní teplosměnnou plochou je trubkový výměník, jehož princip i systém čištění je znám z kotlů řady ROJEK PK. Kotel je konstruován s vodním výměníkem až do samotné spodní části kotlového tělesa, což zvyšuje účinnost přenosu tepla. K vyšší účinnosti přispívá i masivní izolace z minerální vaty, kotlového tělesa ze všech stran, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Vnější plášť kotle tvoří krycí plechy, jež jsou opatřeny odolným nátěrem. Kotlové těleso je opatřeno čistícími dvířky, kterými lze velice snadno teplosměnné plochy kotle čistit.
Díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci s modulací výkonu a hořáku se šnekovým podavačem, může kotel pracovat v automatickém režimu několik dní. Každodenní obsluha kotle zákazníkovi zabere jen několik málo minut.

Tyto kotle splňují požadavky normy ČSN EN 303 – 5. Na základě požadavků této normy a na základě měření kotle ve SZÚ Brno splňují kotle na garantované palivo následující emisní třídy:
- dřevní pelety emisní Třídu 5
- hnědé uhlí Ořech 2 a dřevní pelety zároveň  emisní Třídu 4.

U tohoto provedení kotle a s touto emisní třídou lze žádat v případě vyhlášení nebo realizace o nejvyšší možnou dotaci "Nová Zelená úsporám" nebo "Kotlíkovou dotaci" případně další Národní programy na ochranu ovzduší případně další dotační tituly vyhlašované na roky 2015 až 2020.
Kotel je sestaven ze dvou základních částí – kotlového tělesa a v jeho spodní části umístěného retortového hořáku ROJEK 25 nebo ROJEK 25 BIO.
Kotlové těleso je svařovaná konstrukce z ocelového plechu. Veškeré sváry jsou prováděny v ochranné atmosféře. Konstrukce kotlového tělesa je navržena tak, že umožňuje využití tepla vzniklého spálením tuhého paliva na retortě hořáku v co největší míře a přitom nedochází k nadměrnému zanášení teplosměnných ploch kotle a úniku škodlivin z kotle nad povolenou mez dle požadavků ČSN EN 303 – 5.

Vedle kotlového tělesa je umístěn zásobník paliva, který ústí nad šnekovým podavačem. V závislosti na poloze zásobníku paliva vůči kotlovému tělesu je kotel sériově vyráběn ve dvojím provedení:
- pravé provedení (standard) – zásobník je napravo od kotlového tělesa při pohledu zepředu
- levé provedení  – zásobník je nalevo od kotlového tělesa při pohledu zepředu

Ventilátor (v tlačném uspořádání) pro dostatečný přísun spalovacího vzduchu je umístěn pod zásobníkem paliva a je napojen na směšovač (těleso retortového hořáku). Ventilátor má řízené (modulované) otáčky z regulátoru kotle.
Vstup a výstup otopné vody pro připojení k topnému systému je situován na zadní straně kotlového tělesa a je proveden dvěma vývody s vnitrním závitem.
Výhodou tohoto kotle je také to, že nepotřebuje ke spolehlivé funkci silný tah komínu. Ten doporučujeme v rozmezí 10 až 15 Pa. Pokud tah komína je vyšší doporučujeme instalovat omezovač tahu komína.
Obsluha tohoto kotle je velmi snadná a při jejím správném provádění je zaručen bezpečný a spolehlivý provoz.
Konstrukce kotle umožňuje jeho provoz jak na samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh s oběhovým čerpadlem. Doporučujeme nucený oběh s oběhovým čerpadlem kde bude 100 % možno zajistit správnou funkci a zajistit správnou teplotu vratné vody.

Řízení a regulaci kotle zajišťuje standardně s kotlem dodávaný regulátor ST 480 zPID který ovládá:
- ventilátor hořáku (plynule řídí otáčky ventilátoru)
- podavač paliva (řídí dávkování dle potřebného výkonu)
- čerpadlo kotlového okruhu
- čerpadlo oběhové vody ústředního topení (ÚT)
- čerpadlo teplé užitkové vody (TUV)
- čerpadlo cirkulace (TUV)
- pohon směšovacího ventilu (servopohon 1 – 3 ks)

Regulátor v základu obsahuje zabudovaný modul pro ovládání jednoho čtyřcestného nebo třícestného směšovacího ventilu a je možné ho doplnit ekvitermním (vnějším) čidlem pro snímání venkovní teploty.
Přednost tohoto regulátoru je jeho jednoduchá obsluha. Uživatel provádí všechny změny parametrů za pomoci multifunkčního tlačítka (MFT). Další předností je velký grafický displej na kterém je zobrazen aktuální stav kotle. Regulace pracuje s nepřetržitým signálem na principu modifikace algoritmu PID.
U tohoto regulátoru s řízením zPID, kde otáčky ventilátoru se určují na základě teploty vody ÚT a teploty spalin měřené na výstupu z kotle je práce ventilátoru nepřetržíte řízená, i jeho otáčky se mění podle aktuálně naměřených hodnot teploty ÚT, spalin a různých typů parametrů a jejích rozdíl vůči zadaným hodnotám. Algoritmus zPID umožňuje udržení stabilních hodnot zadaných teplot bez zbytečných odchylek a oscilací.Výkon kotle se plynule mění a upravuje dlepotřeby dodávky teplé vody do ÚT. Použití tohoto typu regulace s čidlem teploty spalin, přináší úspory paliva od několika až do více jak deseti procent.  
Teplota ÚT je velice stabilní což prodlužuje životnost výměníku (kotle). Kontrola teploty spalin snižuje emise prachu i škodlivých plynů. Tato regulace umožňuje využít větší množství energie obsaženou ve spalinách pro ohřev vody ÚT v kotli.
Pro účely zajištěni maximálně bezpečné a bezporuchové práce jsou regulátory vybaveny řadou bezpečnostních ochran. V případě alarmu dojde k zapnuti zvukového signálu a na zobrazovacím displeji se zobrazí odpovídající zprava. Regulátory jsou vybaveny dvojitou bezpečnostní ochranou kotle před příliš vysokou teplotou v oběhu instalace.
Regulátor je chráněn softwarově a také hardwarově pomoci doplňkového bimetalového čidla, které po zareagování odpojí ventilátor a zastaví další nárůst teploty kotle.

Kotel je zabezpečen následujícími způsoby:
- havarijním termostatem (termik) - pokud teplota vody v kotli dosáhne 95 °C kotlový termostat vypne
  podávání šneku a chod ventilátoru
- teplotním čidlem na tělese šnekového podavače, které chrání kotel před prohořením směrem do násypky.
  Při zvýšení teploty nad stanovenou mez, elektronika kotle sepne šnekový podavač a ten cca. 10 minut
  vyhrnuje palivo přes hořák do kotle a popelníku
- tepelná ochrana motoru podavače (termokontakt) je součástí motoru podavače paliva a slouží
  k jeho ochraně před spálením v případě zablokování podavače paliva. Zpětně také vypíná chod ventilátoru,
  aby v případě této poruchy nedošlo k prohoření paliva do zásobníku. Při běžném provozu je pracovní teplota motoru až 85 °C –
  takovéto oteplení ještě neznamená poruchu

Pro správnou funkci hořáku je nutné dobře zatmelit (utěsnit tmelem s teplotou použití do 1 200 °C) drážku mezi roštem a kruhovým nadstavcem směšovače, do kterého je rošt vložen.
Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je regulovatelné řízenými – modulovanými otáčkami ventilátoru z regulátoru kotle. Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje kruhového roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné – řízené z regulátoru .
Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody (nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem – např. prostorovým termostatem přes nadřazenou regulaci kotle).

Název parametru

MJ

A 25

A BIO 25

Jmenovitý výkon - palivo dřevní pelety - c1

kW

28

28

Jmenovitý výkon - palivo hnědé uhlí Ořech 2 - b

kW

26,8

 

Minimální výkon - palivo dřevní pelety

kW

7,2

7,2

Minimální výkon - palivo hnědé uhlí Ořech 2

kW

7,9

 

A – hloubka kotle včetně kouřovodu

mm

1090

1090

B – výška kouřovodu

mm

365

365

C – výška přívodního potrubí vody do kotle

mm

272,5

272,5

D – hloubka kotle (při otevřených čelních dveřích)

mm

1527

1527

E – šířka kotle (bez násypky)

mm

670

670

F – celková výška kotle / výška s otevřeným víkem násypky

mm

1600/ 1973

1600/ 1973

G – celková šířka kotle včetně násypky

mm

1484

1484

Přípojky kotle - průměr vstupu a výstupu vody

DN

2" - vnitřní   závit

2" - vnitřní   závit

Průměr kouřovodu (průměr nástavce na kotli)

mm

160 (159 mm)

160 (159 mm)

Hmotnost kotle

kg

603

603

Třída kotle podle EN 303 - 5

-

4

5

Účinnost - palivo dřevní pelety

%

88,3

88,3

Účinnost - palivo hnědé uhlí Ořech 2

%

87

 

Vodní objem kotle

l

97

97

Maximální provozní přetlak vody

bar

2

2

Minimální provozní přetlak vody

bar

0,5

0,5

Zkušební přetlak vody

bar

4

4

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu - palivo   dřevní pelety

kg/ h

7,019

7,019

Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu - palivo hnědé   uhlí Ořech 2

kg/ h

5,222

 

Spotřeba paliva při sníženém výkonu - palivo dřevní   pelety

kg/ h

1,698

1,698

Spotřeba paliva při sníženém výkonu - palivo hnědé   uhlí Ořech 2

kg/ h

1,482

 

Teplota spalin při jmenovitém výkonu - palivo dřevní   pelety

°C

135

135

Teplota spalin při jmenovitém výkonu - palivo hnědé   uhlí Ořech 2

°C

128

 

Teplota spalin při min. výkonu- palivo dřevní pelety  

°C

80

80

Teplota spalin při min. výkonu - palivo hnědé uhlí   Ořech 2

°C

85

 

Maximální provozní teplota

°C

90

90

Nejmenší teplota/ doporučená teplota vstupní vody

°C

40/ 63

40/ 63

Připojovací elektrické napětí

~V / Hz

230/ 50

230/ 50

Maximální elektrický příkon

W

110

110

Průměrný elektrický příkon

W

54

54

Objem standardního zásobníku paliva (pravý standard/   levý)

l

300

300

Objem většího zásobníku paliva (pravý standard/   levý)

l

500

500

TypAutomatický
Emisní třída4
PalivoDřevěné pelety, Hnědé uhlí
MateriálOcel
Odkouření průměr160
Kotlíková dotaceAno
VýrobceRojek
Výkon max. v kW28
Výkon min. v kW7
Výkon28 kW
Hmotnost603,00 kg

Tento kotel je zařazen do programu Kotlíkové dotace!

Kotlíková dotace: Máte na ni nárok? A na co si dát pozor?
Kotlíková dotace slibuje finanční příspěvek na pořízení kotle až ve výši 85% i možnost kombinace s programem Nová zelená úsporám. Přemýšlíte, že tuto skvělou možnost využijete? Zjistili jsme možnosti i překážky, které a vás čekají.

Co jsou Kotlíkové dotace?
Ministerstvo životního prostředí se za pomoci finančních prostředků z Evropské unie rozhodlo bojovat s dlouhodobě znečistěným ovzduším v některých částech republiky. A to tak, že přispívá na pořízení nových kotlů, které nezatěžují životní prostředí tak, jako staré neekologické uhelné kotle.

Tip: Přečtěte si více informací o Kotlíkové dotaci s odkazy na jednotlivé kraje.

Výše dotace se pohybuje od 70 do 85%, ale maximální výše je stanovena na 150 tisíc korun uznatelných nákladů, maximální výše dotace tedy může být 127 500 korun. Výši dotace ale zásadně ovlivní její účel. Na kotel na uhlí získáte maximálně 70% výdajů, na kombinovaný kotel na uhlí a biomasu či na plynový kondenzační kotel 75% a 80% výdajů na pořízení tepelného čerpadla či kotle na biomasu.

A kam se zatoulalo slibovaných 85%? O 5% se příspěvek zvyšuje v obcích, které jsou označeny jako prioritní území – tedy v obcích, které dlouhodobě překračují emisní limity.

Máte na Kotlíkovou dotaci nárok?
O příspěvek na pořízení nového kotle mohou žádat fyzické osoby, které vlastní rodinný dům. Navíc musí splnit následující podmínky:

•Nový kotel musí splňovat směrnici o Ekodesignu. Ta stanovuje minimální požadavky a emisní limity.

•Instalaci musí provést kvalifikovaný topenář.

•U domů z energetické třídy horší než C je nutné realizovat další energetická opatření. (Např. zateplení střechy či půdy, oprava fasády, dílčí výměna oken, atd.)

•O dotaci se žádá zpětně po předložení dokumentace o zakoupení a provedení výměny kotle. Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je platná od července 2015.

•Konkrétní podmínky a pravidla pro vyplácení dotací stanovují jednotlivé kraje.

Tip: Mezi uznatelné náklady lze započítat také stavební práce související s výměnou kotle i zpracování projektové dokumentace.

Na co si dát pozor?
Pečlivě si pročtěte seznam schválených registrovaných výrobků, na které můžete dotaci získat. Určitě nechcete zjistit, že zrovna vámi vybraný kotel na dotaci nemá šanci dosáhnout.

Doporučujeme přikoupit
Vysavače popela
Zobrazit produkty
560 Kč463 Kč bez DPH
Záložní zdroje ASTIP Elston
Zobrazit produkty
4 349 Kč3 594 Kč bez DPH
Nejprodávanější zboží v kategorii
1
Atmos DC  18 S Kotel na tuhá paliva | AKCE kazeta značkového vína
Skladem u dodavatele
29 913 Kč24 721 Kč bez DPH
2
Atmos DC  25 S Kotel na tuhá paliva | AKCE kazeta značkového vína
Skladem u dodavatele
34 206 Kč28 269 Kč bez DPH
3
Atmos DC  32 S Kotel na tuhá paliva | AKCE kazeta značkového vína
Skladem u dodavatele
42 166 Kč34 848 Kč bez DPH
4
Atmos C 18 S Kotel na tuhá paliva | AKCE kazeta značkového vína
Skladem u dodavatele
30 082 Kč24 861 Kč bez DPH
5
Viadrus HERCULES U24  4 čl. Kotel na tuhá paliva
Skladem u dodavatele
25 984 Kč21 475 Kč bez DPH
6
Viadrus HERCULES U24  6 čl. Kotel na tuhá paliva
Skladem u dodavatele
30 826 Kč25 476 Kč bez DPH
7
Rojek KTP 25 Kotel na tuhá paliva
Ihned k odběru
37 146 Kč30 699 Kč bez DPH
8
Dakon DOR F 16 Kotel na tuhá paliva | AKCE láhev značkového vína
Ihned k odběru
19 072 Kč15 762 Kč bez DPH
9
Dakon DOR F 20 Kotel na tuhá paliva | AKCE láhev značkového vína
Ihned k odběru
21 821 Kč18 034 Kč bez DPH
10
Dakon DOR F 24 Kotel na tuhá paliva | AKCE láhev značkového vína
Ihned k odběru
22 766 Kč18 815 Kč bez DPH
11
Dakon DOR F 32 Kotel na tuhá paliva | AKCE láhev značkového vína
Ihned k odběru
25 515 Kč21 087 Kč bez DPH
12
OPOP H416 EKO Kotel na tuhá paliva
Ihned k odběru
19 079 Kč15 768 Kč bez DPH
13
Viadrus HERCULES DUO 5čl. Zásobník 528l Kotel na tuhá paliva
Skladem u dodavatele
80 178 Kč66 263 Kč bez DPH
14
Slokov Variant SL27-3 Kotel na tuhá paliva
Ihned k odběru
27 659 Kč22 859 Kč bez DPH
15
Slokov Variant SL33-3 Kotel na tuhá paliva
Ihned k odběru
29 543 Kč24 415 Kč bez DPH
16
OPOP H420 EKO Kotel na tuhá paliva
Ihned k odběru
21 867 Kč18 072 Kč bez DPH
17
OPOP H425 EKO Kotel na tuhá paliva
Ihned k odběru
22 825 Kč18 864 Kč bez DPH
18
Viadrus HERCULES U28  5 čl. Kotel na tuhá paliva
Skladem u dodavatele
36 374 Kč30 061 Kč bez DPH
19
Viadrus Přestavbová sada Hercules U26 na Hercules U26 ECO  4 čl.
Ihned k odběru
4 846 Kč4 005 Kč bez DPH
20
Viadrus Přestavbová sada Hercules U26 na Hercules U26 ECO  5 čl.
Ihned k odběru
5 828 Kč4 817 Kč bez DPH
21
Viadrus Přestavbová sada Hercules U26 na Hercules U26 ECO  6 čl.
Ihned k odběru
6 812 Kč5 630 Kč bez DPH
22
Viadrus Přestavbová sada Hercules U26 na Hercules U26 ECO  7 čl.
Skladem u dodavatele
7 859 Kč6 495 Kč bez DPH
23
Dakon DOR N 25 Automat Kotel na tuhá paliva | AKCE láhev značkového vína
Skladem u dodavatele
60 178 Kč49 734 Kč bez DPH
24
Viadrus Přestavbová sada pro kotel Hercules U26 na Hercules DUO 4 čl., zásobník 269l
Skladem u dodavatele
42 708 Kč35 296 Kč bez DPH

Fond ohrožených dětí
Facebook